Club

Zottegem Atletiek heeft in 2019 zijn 50 jarig bestaan gevierd, wat betekent dat we “koninklijk” geworden zijn.
Op 15 april 1969 werd Zottegem Atletiek boven de doopvont gehouden. Op zaterdag 4 april 2009 werd die gebeurtenis in het Zottegems stadhuis op gepaste wijze herdacht. Tijdens een plechtige ontvangst door het College van Burgemeester en Schepenen werd geklonken op de rijkgevulde geschiedenis van de club. Er waren veel sympathisanten ter plaatse maar ook oud-bestuursleden!
Zo haalde Ides Haustraete – erevoorzitter – en 20 jaar voorzitter van Zottegem Atletiek talrijke herinneringen op van tijdens zijn voorzitterschap!
De club werd opgericht naar aanleiding van de opening van het stedelijk sportstadion. Aangezien er nog geen atletiekclub was, werd onder initiatief van toenmalig burgemeester Jules Matthys, getracht een groep mensen te samen te brengen die zo’n club wilden runnen. De eerste voorzitter was Jan Cornil.
De belangrijkste organisaties van de club zijn de jaarlijkse interscholenmeetings, onze jogging ‘Egmontloop’, de veldloop, maar ook ons eetfestijn.
De Beiaard had in 2009 een gesprekje met de toenmalige voorzitter – Eric De Vleeschouwer – en secretaris Kurt Broeckaert!
DB: Proficiat met de 40ste verjaardag van je club! Genoten van de ontvangst van het College van Burgemeester en Schepenen?
Eric De Vleeschouwer (voorzitter) : Uiteraard wens ik het Stadsbestuur van Zottegem te bedanken voor de ontvangst. Het is altijd een steuntje in de rug als je weet dat het Stadsbestuur achter je doelstellingen staat.
Langs deze weg wens ik het Stadsbestuur te bedanken voor de geleverde inspanningen – de heraanleg van de piste vorig jaar was hoogdringend – er ging geen winter voorbij of de piste werd herschapen tot een patattenveld. We zijn zeer te spreken over de aanpak en het resultaat. Ook het aanpakken van het Sportstadion komt onze club ten goede. Nog een aantal kleine werken aan de kleedkamers, de kantine zou de site opwaarderen! Een andere taak van het stadsbestuur is het aanbieden van nieuwe sportinfrastructuur. Ik pleit samen met het clubbestuur om rond de Bevegemse vijvers meer multifunctionele sportterreinen te voorzien. Waar uiteraard een plaats moet zijn voor een Finse piste – de plannen zijn er, het budget is op de gemeenteraad goedgekeurd. Waarom nog talmen met de uitvoering? Ik wil het Stadsbestuur oproepen op om de Finse piste zo spoedig mogelijk te realiseren!
DB: Zijn er nog manifestaties gepland in het kader van het 40-jarig bestaan?
Kurt Broeckaert (secretaris): Steeds terugkerend in onze werking van onze club zijn de talrijke vrijwilligers die vrijblijvend hun vrije tijd in onze sport steken. Ook het Clubbestuur bestaat uit een 10-tal personen die onbezoldigd en met groot enthousiasme alle organisaties bijwonen. Zij zijn mede met de leden de grote steunpilaren van onze club. Zonder hen hadden we het geen 40 jaar uitgehouden. Ik wil zeer in het bijzonder al onze vrijwilligers, bestuursleden, juryleden en trainers bedanken voor hun inzet en medewerking… tenslotte zou ik graag een oproep willen doen aan hen die langs de zijlijn staan, zet a.u.b. de stap naar het clubbestuur. Zo versterk je de werking van Zottegem Atletiek en kunnen we al uitkijken naar de 50ste verjaardag van onze club! Voor hen te bedanken organiseren we dan ook begin juli een barbecue in het ontmoetingscentrum van Sint- Goriks!
DB: Hoe is het ledenbestand van Zottegem samengesteld?
KB: Momenteel telt de club zo’n  120 atleten, 50 joggers en 58 start To runners.
Onze interne werking is er op gericht promotie te maken naar  de jongeren toe – Als we de statuten van Zottegem Atletiek erbij nemen, wordt het doel van de vereniging als volgt omschreven: “De vereniging heeft tot doel bij te dragen tot de ontwikkeling van de lichamelijke opvoeding, het inrichten en bevorderen van alle sport activiteiten in het algemeen en van de atletiek in het bijzonder.” – de jongeren hebben zo veel keuze dat we blijvend onze sport aantrekkelijk moeten houden (kamptraining – competitie).
Ik wil hier in het bijzonder onze trainers bedanken die wekelijks in weer en wind paraat zijn op onze trainingen om de atleten op te vangen en te begeleiden.
Als bewijs – Resultaten jaarboek 2008 – vernoemen atleten die in top 100 staan van 2008:
Jarich Van Ryckeghem – PK Veldlopen (Ben)
Roeland Febe – 60m – 1000 m – ver – hockeybal – vierkamp
Schoutteten Maria Laura – 60 m – 1000 m – vierkamp
Ligneel Florian (pup) – kogel
Ligneel Kasper (min) – kogel
De Raedt Stijn (jun) – 200m – 300m – 400 m
Van Petegem Thijs (jun)– 200 m – 300 m – 400 m – 800 m
Balcaen Ruben (cad) – 3000 m
55ste estafetteploeg ZA (alle cat) – 4×400 m – 3.35.06
Masters – discipline Van De Velde Herman, DePuydt Patrick, Plume Christian, Franceus Kris, Lievens Hilde, De Geyter Caroline
Ter info – Top 100 aller tijden –
Werner Mory – Marathon – mijl – 2000 m – 3000 m – 5000 m
Stijn De Raedt – 400 m
Hilde Lievens – 200 m
Tania Merchiers – 3000 m
Van De Velde Herman – 2000 m steeple
Bewijs dat we als club wel degelijk talent in huis hebben!
DB: Kunnen niet-competitiesporters bij ZA terecht?
EDV: Uiteraard, daarom heeft binnen onze club de joggingkern een belangrijke functie, namelijk beginnende sporters via start To run te overtuigen om te joggen/lopen.. Voor de vierde keer richten we zo’n cursus in en met blijvend succes (dit jaar 60 start To runners)!
DB: Waar kunnen de mensen terecht voor meer informatie over Zottegem Atletiek?
KB: Ze kunnen steeds terecht via onze website www.zottegem-atletiek.be! Geïnteresseerden kunnen steeds terecht op het Stedelijk Sportstadion tijdens onze wekelijkse trainingen.
DB: Bedankt voor het gesprek en nog veel succes met de club!