STATUTEN & INTERN Reglement

Met de verkiezing van een nieuw bestuur werd tevens een aanpassing doorgevoerd in het intern reglement.

Hieronder kan je de statuten raadplegen:

PDF: Statuten

Wijziging-Statuten-Zottegem-Atletiek-10-06-2022

In overeenstemming met onze statuten werd ook het intern reglement aangepast. Hierin kan je afspraken/spelregels terugvinden die gelden binnen Zottegem Atletiek.

PDF: Intern reglement

Intern-reglement-Zottegem-Atletiek-13-03-2024

De gedragscode van de Vlaamse Atletiekliga maakt integraal deel uit van het Intern Reglement. De laatste versie kan je steeds terugvinden op de Website https://www.atletiek.be. Klik hier.