STATUTEN & INTERN Reglement

Met de verkiezing van een nieuw bestuur werden tevens de statuten aangepast aan de nieuwe vennootschapswet. De nieuwe statuten en Intern Reglement werden goedgekeurd op de Algemene Vergadering van 25/02/2021.

Hieronder kan je de statuten raadplegen:

PDF: Statuten

Statuten-Zottegem-Atletiek

In overeenstemming met onze statuten werd ook het intern reglement aangepast en goedgekeurd op de algemen vergadering van 25/02/2021. Hierin kan je afspraken/spelregels terugvinden die gelden binnen Zottegem Atletiek.

PDF: Intern reglement

Intern-reglement-Zottegem-Atletiek

De gedragscode van de Vlaamse Atletiekliga maakt integraal deel uit van het Intern Reglement. De laatste versie kan je steeds terugvinden op de Website https://www.atletiek.be. Klik hier.