Ongeval/verzekering

Via de federatie heeft de club een ongevallenverzekering afgesloten voor zijn leden bij Ethias.
Heb je een ongeval dan dien je daarvan onmiddellijk aangifte te doen via een aangifteformulier (op elke kern aanwezig). Je kan dit formulier ook downloaden via deze link. Dit formulier dient volledig ingevuld te worden door de betrokkene en door een geneesheer. Daarna bezorg je dit onmiddellijk aan de secretaris. Dus zeker niet wachten tot je genezen bent of tot je alle betaaldocumenten hebt.

Nadien dien je met doktersbriefjes naar de ziekenkas te gaan om terugbetaling te bekomen. Enkel het verschil tussen de kostprijs en de mutualiteit wordt door de verzekering terugbetaald. Vraag steeds een afrekening van je mutualiteit. Dit mag je nadien bezorgen aan ETHIAS.

Voor info kan je terecht bij Patrick Depuydt 0473 99 80 23.