Online Inschrijving Recreant

 • De aanvrager verklaart de tekst met betrekking tot het preventief sportmedisch onderzoek ontvangen en gelezen te hebben (zie hieronder).
 • De aanvrager verklaart akkoord te gaan met het huishoudelijk reglement. (http://zottegem-atletiek.be/huishoudelijk-reglement/)
 • De verwerking van de persoonsgegevens is conform de actuele wetgeving (GDPR), meer informatie op de website (http://zottegem-atletiek.be/club/privacy/).
 • Er worden foto’s en video’s gemaakt tijdens de activiteiten van onze atletiekclub, de federatie en haar clubs. Dit beeldmateriaal zal altijd gebruikt worden om de personen in een positief daglicht te plaatsen. Voor groepsfoto’s is geen extra toestemming vereist.

Algemene Informatie “Recreant”

Met ingang van 1 november 2019 gaat het nieuwe “jogging” seizoen van start (samen met de atletiekclub). Dit betekent dat iedere “recreant” ingeschreven dient te zijn bij de Vlaamse Atletiekvereniging (VAL) om te kunnen deelnemen aan de wekelijkse trainingen en tevens verzekerd te zijn tijdens de trainingen.

Hiervoor dient bovenstaande inschrijvingsformulier ingevuld te worden. Het lidgeld voor recreanten bedraagt 25 €.

Wat houdt het lidgeld in?
 • Een sportverzekering bij de Vlaamse Atletiek Liga (VAL)
 • Huurgelden aan Stad Zottegem voor het gebruik van de atletiekpiste & kleedkamers
 • Twee begeleide recreatieve trainingen per week

De inschrijving is pas volledig na betaling van inschrijvingsgeld op het rekeningnummer: BE17 0010 4624 4121 – Zottegem Atletiek vzw – Pastoriestraat 27 – 9620 Zottegem met mededeling “Aansluiting NAAM Voornaam RECREANT”.

Belangrijk: Via uw ziekenfonds kan je een deel van het lidgeld terugvragen. Vraag dit na en bezorg de nodige documenten aan de trainers. De secretaris doet het nodige!

Het preventief sportmedisch onderzoek.

Een jaarlijks preventief sportmedisch onderzoek is voor het aanvragen van een vergunning bij de Vlaamse Atletiekliga NIET verplicht.

Dit onderzoek wordt evenwel sterk aangeraden bij:

 • Atleten die met hun sportcarrière beginnen of die intensief aan competitie-atletiek doen
 • Atleten ouder dan 40 jaar of met chronische aandoeningen zoals diabetes, astma, reuma, …
 • Atleten waar plotse dood met cardiale oorzaak in de familie voorkomt
 • Iedereen die al dan niet bij inspanning last heeft van: hartkloppingen (hart bonzen, onregelmatig, er traag of snel kloppen hart), pijn of beklemming op de borst, duizeligheid of bewustzijnsverlies
 • Mensen met 2 of meer cardiovasculaire risicofactoren: roken, hoge bloeddruk, te veel cholesterol, verhoogd bloedsuikergehalte.
 • Controleer uw huisarts voor meer informatie